• info@sacuvajmobebe.rs

Pro life i Pro choice

Naslovna
Pro life i Pro choice

Pro life i Pro choice stanovišta

Pro life pokret – ljudski život je svetinja i zaslužuje visok stepen zaštite pre rođenja isto kao i posle rođenja; abortus se dopušta samo izuzetno, npr. kad je život majke u opasnosti.

Pro choice pokret -ženi treba dopustiti da učini sopstveni reproduktivni izbor; prisiljavati je da neželjeno nosi plod ili da ilegalno prekine trudnoću u osnovi je ulaženje u njeno pravo da odlučuje o sopstvenom zdravlju i telu; fetusu se priznaje moralni status i građansko-pravna zaštita koju može ostvariti ukoliko se rodi živo.

Sukob:

Pro life i pro choice pokreti prvenstveno dolaze u sukob po pitanju abortusa. Pokret pro-life tvrdi da čak neodrživ, nerazvijen ljudski život je svetinja i mora biti zaštićen od strane vlade. Abortus, prema ovom stanovištu, ne treba da bude pravo žene, niti bi trebalo da se praktikuje.

Pro choice pokret tvrdi da u slučajevima u kojima ljudski život ne može dokazati, npr u trudnoći pre granične održivosti, vlada nema pravo da ometa pravo žene da odluči da li da nastavi trudnoću ili ne.

Može se reći da je neko “pro life” ako smatra da vlada ima obavezu da sačuva sve ljudske živote, bez obzira na namere, vitalnost ili kvalitet života.

Da bi neko zauzimao “pro choice” stanovište o abortusu treba da veruje da pojedinci imaju neograničenu autonomiju u odnosu na sopstveni reproduktivni system, sve dok ne krše autonomiju drugih .
Oba stanovišta prilično radikalno I čvrsto zastupaju svoja stanovišta. Pro life je zvaničan stav Rimokatoličke crkve po ovom pitanju, a Pro choice feminističkih pokreta. Svake godine se održava veliki broj protesta ova dva suprostavljena pokreta širom sveta.