• info@sacuvajmobebe.rs

O NAMA

Naslovna
O nama

O udruženju „Sačuvajmo bebe“

Udruženje “Sačuvajmo bebe” od aprila 2015. godine sprovodi kampanju „Sačuvajmo bebe“, čiji je primarni cilj smanjenje stope abortusa u Srbiji.

Udruženje “Sačuvajmo bebe” je osnovano radi ostvarivanja sledećih ciljeva:

edukacija građana i građanki u oblasti reproduktivnog zdravlja, planiranja porodice i smanjenja stope abortusa u Srbiji, organizovanje aktivnosti, javnih tribina, debata, okruglih stolova u cilju smanjenja stope abortusa u Srbiji, filantropija i prikupljanje pojedinačnih i korporativnih donacija u ovu svrhu, lobiranje, javno zalaganje i zagovaranje da se stvore sistemska rešenja, koja bi omogućila ženama neophodne uslove porođaja i odgoja dece.

Konkretni koraci Kampanje:

1. Proširenje Materinskog doma u Zvečanskoj ulici, kao jedine ustanove u Srbiji, koja je prihvatilište trudnicama i porodiljama, koje žele da rode, a iz ekonomskih, socijalnih ili nekih drugih razloga nemaju gde da odu, najčešće ostavljene od porodice i partnera. U ovom trenutku kapacitet Materinskog doma je mali. U njemu može da boravi 16 žena. Dom ima mogućnost proširenja za četiri sobe, što znači da bi mogao da primi još 8 žena.

2. Uspostavljanje materinskih domova u drugim gradovima u Srbiji. U ovom trenutku, pored Materinskog doma u Beogradu, postoji samo još jedna prostorija za dve majke sa bebama u Subotici, koja bi trebalo da pokriva i taj grad i Novi Sad i celu Vojvodinu, što je takođe nedovoljan kapacitet. Potrebno je raditi na tome da se i u drugim gradovima, ravnomerno na celoj teritoriji Srbije, uspostave kapaciteti Materinskih domova, ili na drugi način omogućeno zbrinjavanje majki sa tek rođenim bebama, njihovo osposobljavanje za samostalan život i razvoj po izlasku iz Materinskog doma.

3. Edukacija žena i muškaraca kroz tribine, javne debate i okrugle stolove – Među ženskom populacijom u Srbiji, tradicionalni metodi kontracepcije dominiraju nad modernim metodama, u odnosu 39%, naspram 22%. Najpopularniji metod je prekinuti snošaj koji koristi jedna od tri žene u bračnoj zajednici. Kako je ovaj metod veoma nepouzdan, žene koje ga koriste često pribegavaju abortusu kao metodu kontrole rađanja.

4. Pokretanje dijaloga sa zdravstvenim ustanovama i donosiocima odluka u oblasti zdravlja – Trenutna situacija ukazuje na nekoordinisane aktivnosti na polju planiranja porodice na nivou države, u kojoj nekoliko institucija sprovodi pojedinačne aktivnosti, a objedinjena državna strategija ne postoji. Takođe, privatne i državne klinike nemaju uslugu savetovanja pre i posle abortusa, iako često izvođenje ovog zahvata može ozbiljno da ugrozi zdravlje žene. U ovom segmentu je planirano obavljanje razgovora 1 na 1 i sprovođenje kampanje javnog zagovaranja kako bi se uticalo na državu da se više angažuje po ovom pitanju.

5. Osnivanje Centra podrške za majke u neplaniranoj trudnoći (telefonski servis) – koji bi se osnovao uz podršku države u okviru neke državne ustanove ili kao Servis građani za građanke – Grassroots kampanja koja bi mobilisala volontere da se uključe u jedan ovakav servis.

6. Organizovanje Dana sačuvanih beba – velikog uličnog događaja koji bi okupio građane, javne ličnosti koje bi se obratile u jednočasovnom programu i na ovaj način poslao poruku široj javnosti o problemu Srbije po pitanju velike stope izvršenih abortusa, koji je svrstavaju u sam vrh liste zemalja po broju izvršenih abortusa u Evropi.